VP Landbouw

Impactscore Agrifood

De ESG-score wordt explicieter in balans gebracht met de werkelijke bijdrage die we met VP Landbouw leveren aan het oplossen van een maatschappelijk of ecologisch probleem. Die zgn. Impactscore wordt gemeten op basis van de geconstateerde mate van bijdrage aan oplossingen voor key challenges. Die ‘challenges ‘en mogelijke ‘solutions’ werden door Sinzer voor elk apart investeringsdomein van VP Capital opgesteld.  

De key challenges voor het domein Agrifood (waar VP Landbouw onder valt) zijn: 

  • Werken binnen de planetaire grenzen 
  • Totstandbrenging van een adaptief en veerkrachtig voedselsysteem 
  • Welvaart en welzijn voor iedereen in de voedselketen 
  • Toegang tot voedzaam voedsel voor iedereen 

De investable solutions voor het domein Agrifood (waar VP Landbouw onder valt) voor die uitdagingen zijn voor VP Capital:  

  • Overgangskapitaal voor conventionele boeren die willen omschakelen naar regeneratieve/ agroforestry / holistische landbouw  
  • Technologie die verbeteringen kan aantonen in bodembiologie, lokale biodiversiteit, vermindering van chemische input, voedselverspilling 
  • Adviesbureaus voor regeneratieve en duurzame landbouw 
  • Producenten van regeneratieve/biologische input  
  • Afzetkanalen die zich richten op het kopen van goederen van duurzame boeren 

Door de transitie naar een regeneratieve aanpak, pakken we meerdere key challenges aan. We dragen zo bij aan de solutions van deze uitdagingen.  

Meer informatie over de methodiek en de resultaten zijn te lezen in ons Progress Report.