VP Landbouw

Environmental, Social and Governance (ESG)

ESG staat voor Environmental, Social and Governance, de drie pijlers die gebruikt worden om de duurzaamheid van een bedrijf te berekenen.  

We laten de activiteiten van VP Landbouw jaarlijks doorlichten en in een ESG-rapport gieten. Er wordt nagegaan hoe goed ESG geïntegreerd is in het beleid van het bedrijf. Een hoge ESG-score reflecteert langetermijndoelstellingen, doortastend beleid, rapportering op vooruitgang en goed bestuur. Met dit rapport willen we onze toewijding tonen om een duurzamer en toekomstbestendig landbouwbedrijf te worden. 

  • Op Environmental vlak zette VP Landbouw de stap naar niveau 4,5 (op 5). De leeftijd van de veestapel neemt toe, pesticidegebruik daalt en er wordt geïnvesteerd in duurzame technologieën. De groententeelt is niet biologisch, maar er wordt wel efficiënt omgegaan met grondstoffen. We worden mede daarom door Unilever als voorbeeldig opgemerkt. 
  • Op Social vlak lag het grootste verbeterpotentieel bij het vergroten van het dierenwelzijn door weidegang. Daarom is er in 2022 deelweidegang doorgevoerd. 
  • Op Governance gebied presteren we goed. We participeren in veel verschillende monitoringsinitiatieven. De volgende stap is hier om de Vreugdenhil score te verbeteren. 

Deze ESG-factoren hebben een wezenlijke impact op de langetermijnrisico’s en de financiële daadkracht van een onderneming. Bedrijven die ESG-normen gebruiken zijn doorgaans gewetensvoller, minder risicovol en hebben meer kans op succes op de lange termijn.