Duurzame landbouw

Het verhaal van VP Landbouw begon met Eduard van Puijenbroek in 1941. Hij startte een landbouwbedrijf op Gorp om de arbeiders van de stilgevallen textielfabrieken van de familie tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het werk te houden. 

Vandaag is VP Landbouw een gemengd agrobedrijf, nog steeds actief in de akkerbouw en melkveehouderij. Duurzaamheid, dierenwelzijn en zorg voor de omgeving zijn al die tijd als een rode draad door onze activiteiten blijven lopen.

De laatste jaren goten we onze inspanningen om aan duurzame landbouw te doen in een weldoordachte missie en een manifest. Een roadmap werd vormgegeven en  samenwerkingen werden aangegaan met Metabolic, Soil Heroes, WUR, KoeKompas en MJ Hudson. Onze aandeelhouder VP Capital draagt actief bij aan deze oefening met kennis en financiële middelen.

VP Landbouw

Traditie in DUURZAME AKKERBOUW EN MELKVEEHOUDERIJ

Kringlooplandbouw VP Landbouw

De kracht van het bedrijf zit in de combinatie van akkerbouw en melkveehouderij. Het gras, maïs en veldbonen voor de koeien worden op de eigen akkers geteeld. Door het voer van de koeien (gras en krachtvoer) zoveel mogelijk op eigen grond te verbouwen ben je minder afhankelijk van bijvoorbeeld soja van ver weg. De mest die de koeien produceren wordt weer gebruikt voor onze groententeelt.

In de akkerbouw wordt steeds meer aan een geïntegreerde manier van bedrijfsvoeren gedaan.

Het akkerbouwplan wordt zo extensief en divers mogelijk gehouden om het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te verkleinen.
Naast de voedergewassen zijn er ook vermarktbare gewassen opgenomen in het akkerbouwplan, zoals suikerbieten, aardappels en groentegewassen (spinazie, erwten, waspeen, schijvenpeen, boontjes).